Melding maken?
Melding maken?

Fietsvisie gemeente Enschede

Op maandag 29 maart jl. is de Fietsvisie Enschede 2030 unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Enschede.

In het najaar van 2020 is Routenetwerken Twents betrokken geweest bij de actualisatie van de Fietsvisie voor de gemeente Enschede. Er is door een projectgroep zowel fysiek (toen dat nog kon) en digitaal contact geweest en input geleverd. Hierdoor ontstond er een concept fietsvisie: “Fietsvisie Enschede 2030: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar per fiets”. In 2030 wordt er meer gefietst in Enschede, gebeuren er minder ongelukken met fietsers en zijn fietsers in Enschede heel tevreden.

De fietsvisie is door het college van B&W voorgelegd aan de gemeenteraad en volgens de planning zou de gemeenteraad op 8 maart 2021 een besluit nemen.

Klik op de volgende link voor de definitieve versie Fietsvisie Enschede 2020 en het fietsnetwerk Enschede in detail. 

Delen