Melding maken?
Melding maken?

Onthulling eerste fietsverhaal!

Op 4 oktober 2021 vond de onthulling plaats van het eerste opgeleverde fietsverhaal bij Golfclub Driene in Hengelo. Dit in het kader van het bijzondere fietsverhalen project 'De meuiste dingn in ’t leaven kost ginnen stuver:' waar Routenetwerken Twente aan meewerkt. 

Met dit subsidieproject, wat tot stand is gekomen met een bijdrage vanuit de (Europese) LEADER-subsidieregeling voor plattelandsontwikkelingen, worden de huidige fietsknooppuntpanelen aan één kant voorzien van historische verhalen achter de locatie.

Onstaan van het project
De samenwerking is opgestart vanuit het HCO (Historisch Centrum Overijssel). Marco Krijnsen, publiekshistoricus aan de IJsselacademie en het Twentehoes, Gert-Jan Hospers van Stad en Regio, Martin ten Denge en Herman Finkers zijn vervolgens samen met de plaatselijke historische verenigingen op zoek gegaan naar verrassende, spannende, grappige en/of interessante (fiets)verhalen voor op de fietspanelen.

Het is de bedoeling dat de teksten op de panelen in 4 talen worden weergegeven, waaronder het Nedersaksisch (Twents) naast de traditionele kaart met kaartinformatie. Hiermee wordt de gebruiker van het netwerk deelgenoot van de Twentse cultuur, geschiedenis en landschap.

Planning
Inmiddels zijn 15 verhalen klaar en worden in het 4e kwartaal van 2021 ongeveer 60 panelen gevuld bij de Groene Poort; Borne, Hengelo en de strook tussen Enschede en Haaksbergen tot de Duitse grens.

Gelijktijdig met de aanpassing van de panelen worden een aantal grote veranderingen binnen het fietsnetwerk doorgevoerd. Om zo uiteindelijk te eindigen in 2024/2025 met zo’n 600 panelen verspreid over heel Twente. 

Voor meer informatie zie ook de link naar de twee artikelen van Tubantia: Spannende verhalen voor 10 miljoen fietsers en Herman Finkers verrijkt fietsknooppunten met historische verhalen in het Twents

Delen