Melding maken?
Melding maken?

Privacyverklaring

Privacyverklaring Routenetwerken Twente
Jouw gegevens bij Routenetwerken Twente

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Routenetwerken Twente
Bezoekadres: Oude Almeloseweg 11, 7576 PE Oldenzaal
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053 – 487 65 43

Het verwerken van jouw gegevens
Routenetwerken Twente verwerkt persoonsgegevens voor verschillende onderdelen.

Versturen nieuwsbrief
Wij maken gebruik van een nieuwsbrief om bezoekers te informeren over komende evenementen, projecten en onderhoud. Betrokkene kan zich vrijwillig aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Bij deze taak verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mail

Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij de volgende systemen:

 • Laposta

Webshop routekaarten
Onze webshop verkoopt routekaarten aan distributeurs via de webshop Routenetwerken Twente. Voor de verkoop en levering registreren wij persoonsgegevens.

Bij deze taak verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam onderneming
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij de volgende systemen:

 • Webshop Routenetwerken Twente
 • Mollie

Bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen staat in de wet hoelang wij jouw gegevens mogen bewaren. Wij houden ons aan deze wettelijke termijnen.

Derden die jouw gegevens ontvangen
Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming 
Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van Recreatieschap Twente betrokken. Wij combineren jouw gegevens niet om een ‘profiel’ van je te maken waarmee wij je bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.  

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld: 

 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. 
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen. 
 • Wij hebben afspraken gemaakt met de leveranciers van de systemen die ervoor moeten zorgen dat jouw gegevens in de systemen via technische maatregelen voldoende beveiligd zijn. 

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten ten aanzien van de registratie
Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je als betrokkene een aantal rechten waarvan je gebruik kan maken. Je kunt deze rechten uitoefenen via https://www.samentwente.nl/rechten-van-betrokkenen. Hieronder volgt een korte toelichting per recht. 

 • Recht op informatie
  Wij moeten jou actief, tijdig en adequaat informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is hiervoor opgesteld.
   
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd.
   
 • Recht op rectificatie
  Als de gegevens die we van jou verwerken niet juist blijken te zijn, heb je het recht om deze gegevens te aan te laten vullen of te corrigeren.
   
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je kunt ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen.

Vragen of klachten
Belangrijk voor jou om te weten, is dat jouw privacy bij ons voorop staat. Wanneer je vragen of klachten hebt, dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De FG is bereikbaar via fg@samentwente.nl.

Kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen